AGROCENTAR

Proizvodnja stočne hrane INTERGAJ Doo Bijeljina je jedan od vodećih proizvođača krmnih smjesa i dodataka za prehranu životinja na području Semberije. Investiranje u modernu tehnologiju sa praćenjenjem svjetskih trendova u proizvodnji dovelo nas je na lidersku poziciju u proizvodnji stočne hrane.

Smješe su pravljene od najkvalitetnijih uvoznih i domaćih sirovina. Korištenjem naših dopunskih smiješa uz žitarice, obezbjeđuje se maksimalan prirast uz optimalno iskorišćavanje hrane.

Iz proizvodnog programa izdvajamo:

- potpuna smješa za ishranu muznih krava 12%
- potpuna smješa za ishranu muznih krava 16%
- premix vitaminsko mineralna smješa za krave muzare 3%
- potpuna smješa za telad od 100-200 Kg 16%
- potpuna smješa za tov junadi GJ-14%
- premix vitaminsko mineralna smješa za tov teladi i junadi
- potpuna smješa za krmače dojilje 16%
- potpuna smješa za prasad do 15 Kg SG1 20%
- potpuna smješa za prasad od 15-25 Kg SG-2 18%
- premix 3% vitaminsko mineralna smješa za tov prasadi od 15-25 Kg
- dopunska smješa za prasad i svinje u tovu SP-40%
- potpuna smješa za koke nosilje KN 16%
- potpuna smješa za tov pilića ŽB-1 22%
- potpuna smješa za tov pilića ŽB-2 20%

Share :